Homogeniczne grupy konsumentów

Homogeniczne grupy konsumentów można także wyodrębniać na pod-stawie kryterium częstotliwości zakupu produktu turystycznego. Częstotliwość ta, będąca przejawem reagowania na produkt, jest w społeczeństwie mocno zróżnicowana. Do często podróżujących (frequent travellers) należą np. ludzie biznesu. Jest to kategoria nabywców, dla której ważnymi cechami produktu są łatwość rezerwacji, komfort, szybkość i dogodność przejazdu, spokojny nocleg, wyposażenie hotelu w środki łączności itp., a więc wszystko, co sprzyja gotowości do pracy i sprawnych negocjacji. Starając się zaspokoić te potrzeby, wiele agencji tworzy specjalne sekcje trudniące się organizacją podróży służbowych, i zatrudniające konsultantów do spraw podróży w interesach (business travel consultants). Pouczającymi przykładami pod tym względem są amerykański konglomerat American Express oraz angielska firma Hogg Robinson Travel, które jako pierwsze rozwinęły tego typu usługi na wielką skalę. Obsługa podróżujących w interesach stanowi też ważące pole działalności przewoźników, a zwłaszcza międzynarodowych linii lotniczych, z których większość oferuje przeloty w „business class” oraz specjalne programy dla często podróżujących (frequent flyers program).

Jednym z pól działalności przedsiębiorstwa może być także obsługa osób rzadko podróżujących (infrequent travellers). Ich identyfikacja łączy się zwykle z wysiłkami zmierzającymi do aktywizacji podróżowania i wypoczynku. Na wykorzystaniu segmentu osób rzadko podróżujących opiera się m.in. organizowanie wczasów dla osób samotnych, które na ogół niechętnie spędzają wolny czas w towarzystwie rodzin, a zwłaszcza rodzin z dziećmi. Pakiety usługowe przeznaczone dla tej grupy nabywców to zwykle pobyty w popularnych miejscowościach oraz dodatkowe programy stwarzające możliwość zawierania znajomości i przyjaźni. Przykładem przedsiębiorstwa, opierającego swój byt wyłącznie na segmencie osób rzadko podróżujących, jest brytyjska firma „Solos”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>